Tripppel

Grønt Punkt, DOGA og Scandinavian Design Group inviterer til dugnad hvor vi ønsker å engasjere ressurser innenfor designbransjen til å jobbe med konkrete bærekraftsutfordringer under temaet: design for gjenvinning. Samtidig tester vi et nytt verktøy fra Grønt Punkt som skal forenkle kunnskapstilgangen underveis i designprosessen.  

TRIPPPEL - DUGNAD

Tema:             Design for gjenvinning 
Dato:              12. april 2018, kl.08:30 – 19:00
Adresse:        Scandinavian Design Group, Grundingen 6
Pris:                Gratis, bindende påmelding

Påmelding

Send en mail til hello@sdg.no med navn, bedrift og et par ord om hvorfor og hvordan du kan bidra inn i dette prosjektet. Vi har et begrenset antall plasser og vil sende deg en mail med bekreftelse på at du har fått plass på workshopen. 

Frist for påmelding: 4.april

Om workshopen

Vi har alle et ansvar. Et ansvar for å kontinuerlig gjøre ting bedre, utvikle bedre løsninger, samarbeide bedre og tilegne oss kunnskap som gjør oss i stand til å gjøre de riktige valgene. Valg som påvirker menneskene rundt oss, planeten vår og samtidig skaper forretningsmessige effekter. Disse valgene tror vi designbransjen kan bidra til å påvirke tidlig i en designprosess.  

For å involvere designbransjen gjennomfører Grønt Punkt, DOGA og Scandinavian Design Group en workshop, en felles dugnad, hvor hensikten er å koble kunnskap med reelle problemstillinger. Målsettingen er å søke nye og bedre løsninger for hvordan vi kan designe mer miljøvennlig innpakning og emballasje – og samtidig teste ut måter for hvordan Grønt Punkt kan gjøre den kunnskapen de sitter på mer tilgjengelig og brukervennlig.

Som bidrag i workshopen har vi har fått kjente merkevareleverandører til å dele konkrete problemstillinger og bruke denne anledningen til å jobbe med å finne løsninger på de utfordringene. Leverandørene bidrar selv i workshopen, både for å gi en god brief til arbeidsgruppen og for å ta del i selve idéarbeidet.
 
I workshopen vil vi jobbe i tverrfaglige grupper og bruke SDGs designprosess TRIPPPEL som ramme for arbeidet. 

Vi vil fra starten av definere tydelige suksesskriterier og gjennomgående i hele prosessen jobbe med å utfordre hverandre på å levere verdi for mennesker, planeten og forretning.

Om TRIPPPEL

TRIPPPEL er en rask prosess som fokuserer på å skape verdi for næringsliv, mennesker og miljø.
En trippel bunnlinje. En trippel effekt.
Ved hjelp av velprøvde designmetoder, vil vi jobbe sammen for å løse bærekraftsmål, uansett utgangspunkt. Våre sirkulære og smidige metoder fokuserer på effekt, fra konsept til markedspenetrasjon, fordi vi vet at bærekraftige løsninger ikke er bærekraftig dersom de ikke blir tatt i bruk. Med et trippelt tankesett fra begynnelsen av, er vi i stand til å definere de riktige suksesskriteriene. Og igjennom hele prosessen utfordre vi hverandre kontinuerlig mot å levere økt kunde-, miljø- og forretningsverdi. 

Dette er utfordrende. Problemstillingene vi står overfor er ofte utfordrende og komplekse. Det er fordi vi ikke isolerer problemet, men ser på helheten rundt.
En av de første som satte ord på dette var Design- og arkitekturprofessor Horst Rittel. På slutten av 70-tallet introduserte han begrepet Wicked Problems. Begrepet ble brukt for å beskrive store samfunnsutfordringer som er vanskelige eller tilsynelatende uløselige på grunn av motsetninger, ufullstendigheter og spilleregler som hele tiden forandrer seg. Og nettopp fordi disse forholdene er så sammenvevd vil ethvert forsøk på løse problemet fra et ståsted bare stramme det til ytterligere. Nesten som et flokete fiskegarn. Så man må bruke tid og smidighet for å nøste opp i floken og gjøre den slakkere. Bare da kan man løse opp i problemet.

De fire mest vanlige grunnene til at man synes slike samfunnsutfordringer er vanskelige eller umulige er: 

1. Ufullstendig og/eller motsetningsfyllt kunnskap 
2. Et stort sprik i menneskegrupper og meninger involvert 
3. En stor økonomisk byrde, for aktører og samfunn 
4. At disse problemene er sammenkoblet og tungt relatert til andre samfunnsutfordringer 
F.eks. er fattigdom relatert til utdannelsesnivå, sunnhet er koblet med fattigdom og så videre. 

Disse utfordringene er i dag typisk henvist til politikere for å løses eller bare rett og slett ansett for tunge å håndtere og derfor forlatt. Samtidig er det disse utfordringene som plager våre byer og samfunn og berører oss hver eneste dag.
Vi tror at disse utfordringene kan løses opp i gjennom bruk av designdrevet innovasjonsprosess, en analytisk og kreativ tilnærming som tar utgangspunkt i empati, rapid prototyping, eksperimentering, verdikjedesamarbeid og åpen innovasjon – på tvers av sektorer og bransjer. 
Hele veien med målet om å skape en endring som har effekt. En trippel effekt.

TRIPPPEL handler om å skape en framtid som er bedre enn vår fortid, gjennom å lete etter attraktive løsninger for alle bunnlinjer. People, Planet og Profit.